O nás

Společnost INSOL.UTION v.o.s. vykonává činnost insolvenčního správce od roku 2011, kdy bylo Mgr. Kateřině Buďveselové vydáno Ministerstvem spravedlnosti tzv. zvláštní povolení. To je předpokladem k ustanovení osoby správce tam, kde je insolvenční řízení vedeno na majetek subjektu, který je finanční institucí, obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem nebo penzijním fondem nebo dlužníkem, u něhož je přípustná reorganizace (roční obrat alespoň 50 mil. Kč nebo min 50 zaměstnanců v pracovním poměru). Subjektů s tímto zvláštním povolení je v současnosti cca 30. Mgr. Kateřina Buďveselová, MBA je insolvenčním správcem již od roku 2009; od roku 2011 pak spolu s Mgr. Ivo Menšíkem založila k výkonu činnosti správce veřejnou obchodní společnost.

Při řešení jednotlivých insolvenčních případů vždy prosazujeme zachování zásady rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Pravidlem nejdůležitějším je pak pro nás zásada transparentnosti celého řízení, především při zpeněžování majetku. To se projevuje jednak zveřejňováním veškerých zamýšlených prodejů nejen na těchto webových stránkách, ale také možností dálkového přístupu věřitelů do interního spisu vedeného správcem. Z tohoto důvodu rovněž využíváme nejrozšířenější systém pro zpracování insolvenční agendy, kterým je INSOLVENČNÍ SPRÁVCE ® vyvinutý společností Insolvence 2008, a.s.

INSOL.UTION v.o.s. si vedle praktického zvládnutí insolvenční problematiky na nejvyšší možné úrovni klade za cíl také zlepšení informovanosti laické veřejnosti a aktivní účast v odborné diskusi. Na těchto stránkách Vám tak budeme přinášet novinky ze světa insolvenčního práva a souvisejících oblastí. V sekci Insolvenční řízení naleznete důležité informace k jednotlivým insolvenčním případům, v nichž byla INSOL.UTION v.o.s. ustanovena insolvenčním správcem.