Při řešení insolvenčních případů vždy prosazujeme zachování zásady rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů.

Společnost INSOL.UTION v.o.s. - oddlužení, konkurzy a reorganizace.

Novinky

Insolvenční řízení ve věcí JUDr. Juraje Poláka

Český Těšín exekutor

Praha, 29. dubna 2015 (EK ČR) – Insolvenční správce INSOL.UTION, v.o.s., Exekutorská komora ČR a soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek vydávají společné memorandum. Tímto informují, že převzali správu a dohled nad Exekutorským úřadem Karviná se sídlem v Českém Těšíně. Díky koordinovanému postupu mohou garantovat řádný, plynulý a bezproblémový chod úřadu v období od jeho převzetí do jmenování nového soudního exekutora.

5. 5. 2015
Další novinky >>

Aktuálně k prodeji

Další >>

O nás

Při řešení jednotlivých insolvenčních případů vždy prosazujeme zachování zásady rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Pravidlem nejdůležitějším je pak pro nás zásada transparentnosti celého řízení, především při zpeněžování majetku. To se projevuje jednak zveřejňováním veškerých zamýšlených prodejů nejen na těchto webových stránkách, ale také možností dálkového přístupu věřitelů do interního spisu vedeného správcem.

Kontakt

Kde nás najdete?